Transición

Transición é un libro de moitas caras pero, sobre todo, de moitas falas. Por iso eu recomendo, se se me permite, ler Transición sempre con voz, pronuncialo en alto, porque  é un poemario que pide saír pola boca.
  María Lado